Astroportal

Hoću li se obogatiti? Poslije Hoću li se udati? – najčešće postavljano pitanje astrologu

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Kako ili na koji način natus dolazi do imetka ili siromaštva?

Ovdje treba razmotriti prirodu signifikatora, kuće u kojima su postavljeni i kojim vladaju, jer samo snažni i usrećeni signifikatori donose imućnost. Oni signifikatori koji su osrednji, daju takav i imetak. Unesrećene i slabe planete, i one koje su opozitne osrednjim signifikatora, ukazuju na oskudicu i siromaštvo.

Bit ću mnogo opširniji u objašnjavanju ovog poglavlja nego drugih, jer će dobro razumijevanje i ispravna primjena u svakom horoskopu izuzetno pomagati i usavršiti prosuđivanje astrologa.

Stoga, prvo razmotriti prirodu planeta koje imaju dominaciju i moć u označavanju bogatstva.

Drugo, znakove u kojima su signifikatori postavljeni.

Treće, prirodu kuća u kojima se signifikatori nalaze.

Četvrto, partilne aspekte planeta prema tim signifikatora i tako dalje.

Priroda signifikatora karakteristična za stvari i osobe

Saturn

Stvari: poljoprivreda ili oranje, profit od plodova zemlje, rudnici pod zemljom, zakopano blago, zgrade, kuće, očevina, pogane profesije i poslovi, nasljeđe od umrlih, zatvor, lihvarstvo, plovidba.

Ličnosti: stari ljudi, ratari, kopači metala, stavljacemo, kožari, kamenoresci, lončari; tvrdoglavi i sumorni ljudi, melankolični. Vidi još na str. 59 (Kršćanska astrologija I, str.69, prijevod Branka Stamenković; prim. Prev).

Jupiter

Stvari: svećenički poziv, religija, vlada, pravda, preporuke od uglednih ljudi, beneficijum (obično dobit koja ide uz svećenički poziv; prim. Prev), prirodno poštenje i moral.

Ličnosti: plemenite duše, sramežljivi ljudi, humani, prelati ili svećenici, episkopi, kardinali, prezbiterijanci, pravnici, suci, odvjetnici, plemići, bogati ljudi, namjesnici provincija ili gradova, otmjeni ljudi.

Mars

Stvari: ispitivanje, sporovi, svađe, rasprave, ratovi, oružani sukobi, hrabri poduhvati, alkemija, izrada rukotvorina, rad s metalima ili vatrom, tiranija, ugnjetavanje, nasilje, konji, jahanje.

Ličnosti: drske osobe, buntovnici, zavjerenici, lopovi, nemilosrdni, okrutni, besramni, smjeli, bezočni, klevetnici, kirurzi, pukovnici, kapetani, vojnici, tobdžije, ljevači, narednici, nozare, pravobranitelji, svađalice.

sunce

Stvari: kraljevstva, Commonwealth, plemstvo, magistrat, velikodušnost, čestitost, čast, vlast ili uprava, unapređenje, služba, javna zaposlenja, plaće, mirovine.

Ličnosti: imperatori, kraljevi, vojvode, markizi, grofovi, baroni, vitezovi, magistrati, slavoljubivi, željni poštovanja i unapređenja, bilo koji čovjek od autoriteta.

Venera

Stvari: ljubav, milosrđe, učtivost, uslužnost, pokloni prijatelja i zbog ili od žena, brak, miraz, nakit, blud, razuzdanost, kockanje, kartanje, kocke, igre i tako dalje.

Ličnosti: proračunate i taktično osobe, nježne i ljubazne, igrači, glazbenici, pjesnici, slikari, švelja, svi ljubopitljivi profesori ili fini izumitelji, oni koji obožavaju žene; supruga, majka, ljubavnica.

Merkur

Stvari: ugovori, pregovori, sve fine znanosti bazirane na oštroumnosti i govoru, pronalasci novih vještina i uređaja, divinacija, geometrija, astronomija, astrologija, zanimljivosti, slobodoumne znanosti.

Ličnosti: filozofi, učenjaci, notari, graveri, savjetnici, trgovci, sve vrste dosetljivih i dovitljivih zanatlija, zastupnici, govornici, istoriografi.

mjesec

Stvari: sve stvari bogate vlagom, more, rijeke, izučavanje povijesti, veleposlanstva, plovidbe, duga putovanja, voda, ribolov, spravljanje piva, kuhanje stipse, pravljenje soli i tako dalje.

Ličnosti: kraljice, carice, princeze, udovice, običan ili prost svijet, oni koji su stalno u pokretu, mornari, lakeji, kuriri, izaslanici, ribari, skitnice, vodonoše, plašljivi ljudi, gazdarice kuća, majke.

Priroda znakova je kako slijedi

Vatreni znakovi označavaju profit od stvari koje su napravljene vatrom, ili pljačkom i sukobom. Zemljani znakovi označavaju profit od stvari povezanih sa zemljom. Zračni od vjetrenjača, darova magistrata. Vodeni od vodenica, ribnjaka, plovidbe.

Profit Saturna je od zemlje, kukuruza, metala, zelenašenja. Žovijalni (jupiterijanski; prim. Prev) od javne službe ili crkvenog zanimanja. Marsijalni od sukoba i rada s vatrom. Solarni od kraljeva, vladara i njihovih darova. Venerijanski od žena. Merkurijanski od uma, marljivosti, trgovine, putovanja, veleposlanstvo.

prirode kuća

Prva kuća označava bogatstvo stečeno natusovim vlastitim radom.

Druga kuća označava bogatstvo i imetak neophodne da podrže život čovjeka, a također i njegovo kućanstvo, dobit koja se pribavlja vlastitim trudom (vladar prve u drugoj kući ili druge u prvoj kući, može biti pokazatelj da natus vlastitim radom i zalaganjem dolazi do imetka; ova kuća se, također, može odnositi i na novac koji se dalje investira da bi se ostvarili novi prihodi; prim. prev).

Treća kuća označava braću, sestre, rođake, bliže susjede, kraća putovanja, gostoprimstvo, iznenadne vijesti ili novosti.

Četvrta kuća ima signifikaciju nad ocem, zemljom, očevinu, nepokretnim dobrima, zgradama, temeljima, poljima, pašnjacima, selima, skrivenim blagom, svim vrstama mina i profitom od utrobe zemlje, zemljoradnjom.

Peta kuća označava mušku i žensku djecu, darove, finu odjeću, bankete, igre i sve ugodne stvari.

Šesta kuća – svaka stvar koja nagovještava ili označava tugu ili brige, ozljede tijela ili njegovih dijelova, sluge, mala stoka; teče i tetke s očeve strane; bolesti, lijekovi ili purgativi; pčele, golubovi, guske, kokoši, svinje.

Sedma kuća označava brak, žene, partnerstva, parnice, vanjske poslove, javne neprijatelje, lopove, pljačke, sve vrste ratova, pobune i tako dalje.

Osma kuća označava smrt ljudi, miraz ili bogatstvo žene, imetak žene, neočekivano nasljedstvo, otrove, smrtne strahove, zaveštanja.

Deveta kuća označava religiju ili pobožnost, sekte, snove, duga putovanja, svećenike i stvari koje pripadaju crkvi, poslanice, mudrosti, znanost, učenje, učenost, veleposlanstva.

Deseta kuća označava vlast, kraljevstva ili kneževine, službe, moć, zapovjedništvo, čast, javne magistrate, javnu upravu u Komonveltu, obrt, nekoliko vrsta zanimanja, osobito ukazuje na majku i natusovo zvanje.

Jedanaesta kuća označava sretno zaključenje bilo kojeg posla, prijateljstvo, podršku prijatelja, profit od službe ili unapređenja, nade, udobnosti, napredovanje na račun preporuke prijatelja.

Dvanaesta kuća je kuća zlog duha, ima signifikaciju nad tužnim događajima; to je kuća tuge, mučenog uma, nesreće, napora, siromaštva, zatočeništva, tajnih neprijatelja, uljeza, bludnica, velike stoke koja je divlja i kojom je teško ovladati; konji, krave, volovi, bikovi.

Praktični dio

Ali, da bi sve ovo proveo u praksi, moraš uraditi sljedeće ako želiš znati od koga će ili odakle će natus doći do bogatstva ili od koga će gubitak ili šteta proizaći.

Na prvom mjestu, razmotri utvrđenosti signifikatora i koliko je njih snažnih i je li većina njih utvrđena, ili je slaba i unesrećena. Jer, ako se svi pokažu snažni i usrećeni, kao što rijetko biva, onda prosudi prema prirodi svakog planeta i kući u kojoj je, da će natus imati dalje unapređivanje imetka ili bogatstva, ili sredstava danih mu od drugih ljudi, označeno onim kućama odakle može uvećati svoj imetak.

Ako nisu svi signifikatori snažni, nego većina njih, prosudi prema znaku i kući u kojima su, zajedno s prirodom planeta. Prosudi gubitak bogatstva ili smetnje pribavljanju bogatstva prema onoj planeti koja je slaba i prema kući u kojoj se nalazi.

Ako planeta koja oštećuje u trećoj kući, prosudi ili opiši osobu prema planetu, a kuća će ti reći da je u pitanju brat, rođak i tako dalje. Jer može biti, što se i događa, da čovjek tijekom većeg dijela svog života može uvijek biti sretne ruke ili uvijek uvećavati svoje bogatstvo, a ipak, u nekim godinama iu neko vrijeme može imati štetu ili gubitke koji mu, unatoč svemu, neće mnogo naškoditi zbog snage općih signifikatora koji obećavaju bogatstvo.

Možeš prosuditi na isti način kada su svi signifikatori ili većina njih slabi a samo neki od njih usrećeni, jer tada, bez sumnje, iako ponekad može napredovati naglašeno nesreća većine signifikatora neće dozvoliti nagomilavanje bogatstva.

Odmjeravajući svoje tumačenje, možeš znati od koga ili kojih stvari će natus imati uvećanje, a od koga će imati gubitak.

Ako ima onoliko signifikatora bogatstva koji su unesrećeni koliko i snažnih, onda će oni ukazati na nepostojano bogatstvo i da će natus u to vrijeme, od takvih ljudi i takvim stvarima ili sredstvima uvećati svoje bogatstvo, a da će u drugo vrijeme zbog ili od takvih osiromašiti sebe, pa tako neće imati ni obilje bogatstva niti će ikada biti nesretan zbog oskudice.

Razmotri u kakvom su ga stanju bogatstva ostavili preci i najvjerojatnije ćeš ga naći u istom stanju, bez toga da je uvećao svoju osobnu imovinu ili da je bilo kakvom nepažnjom ili lošim upravljanjem smanjio svoju očevinu.

Da li će natus steći svoj imetak zakonito ili posredno?

Rješavanje ovog pitanja ovisi od prirode signifikatora imetka koji su dobri ili su loši.

Dobroćudnim signifikatorom nazivamo onu planetu koja je ili dobroćudna po prirodi, ili je postavljena u dignitet dobre planete a prirodno je nesretna (malefik u domicilu benefika može proizvesti dobre efekte, pod uvjetom da nije previše oštećen i da mu je dispozitor u dobrom stanju; prim. prev). U takvom prosuđivanju moraš napraviti razboritu procjenu.

Kad su dobroćudne planete signifikatori bogatstva i nisu ni u kakvom lošem aspektu s nesretnim planetima, onda će natus doći do bogatstva opravdanim i zakonitim sredstvima, ne posredno.

Ako su zloćudne planete signifikatori i nemaju nikakvog općenja s dobroćudnim, onda obećavaju suprotno. I isto to čine i kad su retrogradne, spaljene, peregrinirane ili na drugi način mnogo oštećene.

Ako dobroćudna planeta signifikator, ali postavljena u dignitet nesretnih planeta, onda će natus doći do bogatstva neposredno ili zakonitim sredstvima, ali također i posredno i nezakonitim sredstvima; prosudi slično ako su dobroćudne planete spaljene ili retrogradne.

Na isti način daj prosuđivanje ako je nesretna planeta signifikator imetka i postavljena u dignitet sretnih planeta.

Ako prirodno nesretna planeta označitelj bogatstva i ako je postavljena u dignitetu sretne planeta i ako je pored toga retrogradna ili spaljena, zbog toga će njeno zlo biti duplirano i natus će mnogo više bogatstva steći nezakonito ili posrednim putem, nego zakonito.

Suprotno, ako je dobra planeta u dignitet zloćudnih planeta, retrogradna ili spaljena, čovjek će steći više nezakonski sredstvima nego drugačije.

Tako, vidiš da prosuđivanje ovisi od četiri konsideracije.

Prva, od prirode signifikatora, je li dobar ili loš.

Druga, od prirode znaka u kome se nalazi jedan ili više njih.

Treća, od njegovog ili njihovog stanja, ili da nisu spaljeni.

Četvrta, od njegove retrogradnosti ili direktnosti, prema čemu obećava dobro ili loše, zakonita ili posredna sredstva.

naša Izdanja
Kontakt
SlovoPres
SlovoPres
Magazin

Magazin
Vijesti
Blog
Zanimljivosti
usput
stil
prikazi
Horoskop
Kupovina
Miljin kuhar
Zdravlje
Početna »Horoskop» Čitate »
Hoću li se obogatiti? SlovoPres 2016/8/17 da li ću se obogatiti? 2016-08-17T10: 58: 23 + 01: 00Horoskop Nema komentara
Naslovna

Poslije Hoću li se udati? najčešće postavljano pitanje astrologu

Bojan Šojić

Još jedan nastavak prijevoda knjige Williama Lilija Kršćanska astrologija 3, koji govori o tome da li vam je suđeno da se obogatite ili živite u siromaštvu, da li ćete imetak steći zakonitim putem ili na neki drugi način i je li vaš bogatstvo / siromaštvo trajno stanje . U vezi s tim, razmatraju se signifikatori i njihove karakteristike, aspekti s drugim planetima, kao i priroda kuća u kojima se oni nalaze. Da li vaša natalna karta obećava?

POGLAVLJE CXV

Kako ili na koji način natus dolazi do imetka ili siromaštva?

Ovdje treba razmotriti prirodu signifikatora, kuće u kojima su postavljeni i kojim vladaju, jer samo snažni i usrećeni signifikatori donose imućnost. Oni signifikatori koji su osrednji, daju takav i imetak. Unesrećene i slabe planete, i one koje su opozitne osrednjim signifikatora, ukazuju na oskudicu i siromaštvo.

Bit ću mnogo opširniji u objašnjavanju ovog poglavlja nego drugih, jer će dobro razumijevanje i ispravna primjena u svakom horoskopu izuzetno pomagati i usavršiti prosuđivanje astrologa.

Stoga, prvo razmotriti prirodu planeta koje imaju dominaciju i moć u označavanju bogatstva.

Drugo, znakove u kojima su signifikatori postavljeni.

Treće, prirodu kuća u kojima se signifikatori nalaze.

Četvrto, partilne aspekte planeta prema tim signifikatora i tako dalje.

siromaštvo 1

Priroda signifikatora karakteristična za stvari i osobe

Saturn

Stvari: poljoprivreda ili oranje, profit od plodova zemlje, rudnici pod zemljom, zakopano blago, zgrade, kuće, očevina, pogane profesije i poslovi, nasljeđe od umrlih, zatvor, lihvarstvo, plovidba.

Ličnosti: stari ljudi, ratari, kopači metala, stavljacemo, kožari, kamenoresci, lončari; tvrdoglavi i sumorni ljudi, melankolični. Vidi još na str. 59 (Kršćanska astrologija I, str.69, prijevod Branka Stamenković; prim. Prev).

Jupiter

Stvari: svećenički poziv, religija, vlada, pravda, preporuke od uglednih ljudi, beneficijum (obično dobit koja ide uz svećenički poziv; prim. Prev), prirodno poštenje i moral.

Ličnosti: plemenite duše, sramežljivi ljudi, humani, prelati ili svećenici, episkopi, kardinali, prezbiterijanci, pravnici, suci, odvjetnici, plemići, bogati ljudi, namjesnici provincija ili gradova, otmjeni ljudi.

Mars

Stvari: ispitivanje, sporovi, svađe, rasprave, ratovi, oružani sukobi, hrabri poduhvati, alkemija, izrada rukotvorina, rad s metalima ili vatrom, tiranija, ugnjetavanje, nasilje, konji, jahanje.

Ličnosti: drske osobe, buntovnici, zavjerenici, lopovi, nemilosrdni, okrutni, besramni, smjeli, bezočni, klevetnici, kirurzi, pukovnici, kapetani, vojnici, tobdžije, ljevači, narednici, nozare, pravobranitelji, svađalice.

sunce

Stvari: kraljevstva, Commonwealth, plemstvo, magistrat, velikodušnost, čestitost, čast, vlast ili uprava, unapređenje, služba, javna zaposlenja, plaće, mirovine.

Ličnosti: imperatori, kraljevi, vojvode, markizi, grofovi, baroni, vitezovi, magistrati, slavoljubivi, željni poštovanja i unapređenja, bilo koji čovjek od autoriteta.

Venera

Stvari: ljubav, milosrđe, učtivost, uslužnost, pokloni prijatelja i zbog ili od žena, brak, miraz, nakit, blud, razuzdanost, kockanje, kartanje, kocke, igre i tako dalje.

Ličnosti: proračunate i taktično osobe, nježne i ljubazne, igrači, glazbenici, pjesnici, slikari, švelja, svi ljubopitljivi profesori ili fini izumitelji, oni koji obožavaju žene; supruga, majka, ljubavnica.

Merkur

Stvari: ugovori, pregovori, sve fine znanosti bazirane na oštroumnosti i govoru, pronalasci novih vještina i uređaja, divinacija, geometrija, astronomija, astrologija, zanimljivosti, slobodoumne znanosti.

Ličnosti: filozofi, učenjaci, notari, graveri, savjetnici, trgovci, sve vrste dosetljivih i dovitljivih zanatlija, zastupnici, govornici, istoriografi.

mjesec

Stvari: sve stvari bogate vlagom, more, rijeke, izučavanje povijesti, veleposlanstva, plovidbe, duga putovanja, voda, ribolov, spravljanje piva, kuhanje stipse, pravljenje soli i tako dalje.

Ličnosti: kraljice, carice, princeze, udovice, običan ili prost svijet, oni koji su stalno u pokretu, mornari, lakeji, kuriri, izaslanici, ribari, skitnice, vodonoše, plašljivi ljudi, gazdarice kuća, majke.

bogatstvo 1

Priroda znakova je kako slijedi

Vatreni znakovi označavaju profit od stvari koje su napravljene vatrom, ili pljačkom i sukobom. Zemljani znakovi označavaju profit od stvari povezanih sa zemljom. Zračni od vjetrenjača, darova magistrata. Vodeni od vodenica, ribnjaka, plovidbe.

Profit Saturna je od zemlje, kukuruza, metala, zelenašenja. Žovijalni (jupiterijanski; prim. Prev) od javne službe ili crkvenog zanimanja. Marsijalni od sukoba i rada s vatrom. Solarni od kraljeva, vladara i njihovih darova. Venerijanski od žena. Merkurijanski od uma, marljivosti, trgovine, putovanja, veleposlanstvo.

prirode kuća

Prva kuća označava bogatstvo stečeno natusovim vlastitim radom.

Druga kuća označava bogatstvo i imetak neophodne da podrže život čovjeka, a također i njegovo kućanstvo, dobit koja se pribavlja vlastitim trudom (vladar prve u drugoj kući ili druge u prvoj kući, može biti pokazatelj da natus vlastitim radom i zalaganjem dolazi do imetka; ova kuća se, također, može odnositi i na novac koji se dalje investira da bi se ostvarili novi prihodi; prim. prev).

Treća kuća označava braću, sestre, rođake, bliže susjede, kraća putovanja, gostoprimstvo, iznenadne vijesti ili novosti.

Četvrta kuća ima signifikaciju nad ocem, zemljom, očevinu, nepokretnim dobrima, zgradama, temeljima, poljima, pašnjacima, selima, skrivenim blagom, svim vrstama mina i profitom od utrobe zemlje, zemljoradnjom.

Peta kuća označava mušku i žensku djecu, darove, finu odjeću, bankete, igre i sve ugodne stvari.

Šesta kuća – svaka stvar koja nagovještava ili označava tugu ili brige, ozljede tijela ili njegovih dijelova, sluge, mala stoka; teče i tetke s očeve strane; bolesti, lijekovi ili purgativi; pčele, golubovi, guske, kokoši, svinje.

Sedma kuća označava brak, žene, partnerstva, parnice, vanjske poslove, javne neprijatelje, lopove, pljačke, sve vrste ratova, pobune i tako dalje.

Osma kuća označava smrt ljudi, miraz ili bogatstvo žene, imetak žene, neočekivano nasljedstvo, otrove, smrtne strahove, zaveštanja.

Deveta kuća označava religiju ili pobožnost, sekte, snove, duga putovanja, svećenike i stvari koje pripadaju crkvi, poslanice, mudrosti, znanost, učenje, učenost, veleposlanstva.

Deseta kuća označava vlast, kraljevstva ili kneževine, službe, moć, zapovjedništvo, čast, javne magistrate, javnu upravu u Komonveltu, obrt, nekoliko vrsta zanimanja, osobito ukazuje na majku i natusovo zvanje.

Jedanaesta kuća označava sretno zaključenje bilo kojeg posla, prijateljstvo, podršku prijatelja, profit od službe ili unapređenja, nade, udobnosti, napredovanje na račun preporuke prijatelja.

Dvanaesta kuća je kuća zlog duha, ima signifikaciju nad tužnim događajima; to je kuća tuge, mučenog uma, nesreće, napora, siromaštva, zatočeništva, tajnih neprijatelja, uljeza, bludnica, velike stoke koja je divlja i kojom je teško ovladati; konji, krave, volovi, bikovi.

Praktični dio

Ali, da bi sve ovo proveo u praksi, moraš uraditi sljedeće ako želiš znati od koga će ili odakle će natus doći do bogatstva ili od koga će gubitak ili šteta proizaći.

Na prvom mjestu, razmotri utvrđenosti signifikatora i koliko je njih snažnih i je li većina njih utvrđena, ili je slaba i unesrećena. Jer, ako se svi pokažu snažni i usrećeni, kao što rijetko biva, onda prosudi prema prirodi svakog planeta i kući u kojoj je, da će natus imati dalje unapređivanje imetka ili bogatstva, ili sredstava danih mu od drugih ljudi, označeno onim kućama odakle može uvećati svoj imetak.

Ako nisu svi signifikatori snažni, nego većina njih, prosudi prema znaku i kući u kojima su, zajedno s prirodom planeta. Prosudi gubitak bogatstva ili smetnje pribavljanju bogatstva prema onoj planeti koja je slaba i prema kući u kojoj se nalazi.

Ako planeta koja oštećuje u trećoj kući, prosudi ili opiši osobu prema planetu, a kuća će ti reći da je u pitanju brat, rođak i tako dalje. Jer može biti, što se i događa, da čovjek tijekom većeg dijela svog života može uvijek biti sretne ruke ili uvijek uvećavati svoje bogatstvo, a ipak, u nekim godinama iu neko vrijeme može imati štetu ili gubitke koji mu, unatoč svemu, neće mnogo naškoditi zbog snage općih signifikatora koji obećavaju bogatstvo.

Možeš prosuditi na isti način kada su svi signifikatori ili većina njih slabi a samo neki od njih usrećeni, jer tada, bez sumnje, iako ponekad može napredovati, naglašena nesreća većine signifikatora neće dozvoliti nagomilavanje bogatstva.

Odmjeravajući svoje tumačenje, možeš znati od koga ili kojih stvari će natus imati uvećanje, a od koga će imati gubitak.

Ako ima onoliko signifikatora bogatstva koji su unesrećeni koliko i snažnih, onda će oni ukazati na nepostojano bogatstvo i da će natus u to vrijeme, od takvih ljudi i takvim stvarima ili sredstvima uvećati svoje bogatstvo, a da će u drugo vrijeme zbog ili od takvih osiromašiti sebe, pa tako neće imati ni obilje bogatstva niti će ikada biti nesretan zbog oskudice.

Razmotri u kakvom su ga stanju bogatstva ostavili preci i najvjerojatnije ćeš ga naći u istom stanju, bez toga da je uvećao svoju osobnu imovinu ili da je bilo kakvom nepažnjom ili lošim upravljanjem smanjio svoju očevinu.

bogatstvo 2

Da li će natus steći svoj imetak zakonito ili posredno?

Rješavanje ovog pitanja ovisi od prirode signifikatora imetka koji su dobri ili su loši.

Dobroćudnim signifikatorom nazivamo onu planetu koja je ili dobroćudna po prirodi, ili je postavljena u dignitet dobre planete a prirodno je nesretna (malefik u domicilu benefika može proizvesti dobre efekte, pod uvjetom da nije previše oštećen i da mu je dispozitor u dobrom stanju; prim. prev). U takvom prosuđivanju moraš napraviti razboritu procjenu.

Kad su dobroćudne planete signifikatori bogatstva i nisu ni u kakvom lošem aspektu s nesretnim planetima, onda će natus doći do bogatstva opravdanim i zakonitim sredstvima, ne posredno.

Ako su zloćudne planete signifikatori i nemaju nikakvog općenja s dobroćudnim, onda obećavaju suprotno. I isto to čine i kad su retrogradne, spaljene, peregrinirane ili na drugi način mnogo oštećene.

Ako dobroćudna planeta signifikator, ali postavljena u dignitet nesretnih planeta, onda će natus doći do bogatstva neposredno ili zakonitim sredstvima, ali također i posredno i nezakonitim sredstvima; prosudi slično ako su dobroćudne planete spaljene ili retrogradne.

Na isti način daj prosuđivanje ako je nesretna planeta signifikator imetka i postavljena u dignitet sretnih planeta.

Ako prirodno nesretna planeta označitelj bogatstva i ako je postavljena u dignitetu sretne planeta i ako je pored toga retrogradna ili spaljena, zbog toga će njeno zlo biti duplirano i natus će mnogo više bogatstva steći nezakonito ili posrednim putem, nego zakonito.

Suprotno, ako je dobra planeta u dignitet zloćudnih planeta, retrogradna ili spaljena, čovjek će steći više nezakonski sredstvima nego drugačije.

Tako, vidiš da prosuđivanje ovisi od četiri konsideracije.

Prva, od prirode signifikatora, je li dobar ili loš.

Druga, od prirode znaka u kome se nalazi jedan ili više njih.

Treća, od njegovog ili njihovog stanja, ili da nisu spaljeni.

Četvrta, od njegove retrogradnosti ili direktnosti, prema čemu obećava dobro ili loše, zakonita ili posredna sredstva.

U svim ovim razmatranjima, prosudi prema mnoštvu svjedočanstava, gdje moraš razmotriti i aspekte signifikatora s drugim planetima.

Recimo da je Jupiter vladar druge kuće ili dispozitor Fortune i da Saturn ima kvadrat s njim iz šeste kuće. Zamislimo da je Jupiter izuzetno usrećen i esencijalno dignifikovan, što je najsigurnije svjedočanstvo da će natus biti vrlo bogat. No, unatoč tome, on će imati štetu od očevih rođaka ili od sluge ili slugu ili od bavljenja malom stokom (Saturn postavljen u šestoj kući, kao prirodni malefik oštećuje pitanja te kuće, posebno zato što je u lošem aspektu s Jupiterom koji je prirodni vladar bogatstva i imetka, au ovom slučaju je pretpostavka da je vladar Fortune ili vladar kuće prihoda i imetka. Tako šteta može doći od ili biti u vezi s onim što se povezuje sa simbolikom šeste kuće – očevi rođaci (šesta kuća je treća od četvrte, derivacijom ), sluge i mala stoka. Dešavalo se da pri ovakvim aspektima dođe do širenja neke bolesti i većeg pomora stoke. Možda je značajno spomenuti da malom stokom nisu smatrane samo životinje poput ovaca, koza, svinja, zečeva, peradi i sličnih, već i domaće životinje kao što su psi i mačke i drugi (mali) kućni ljubimci; prim. prev).

A ako želiš znati u koje vrijeme ga može snaći takva šteta, pogledaj kad Fortuna dolazi u termin, kvadrat, konjunkciju ili opoziciju sa Saturnom (primarnim direkcijama; prim. Prev), a prema odgovarajućoj dobi natusa ili njegovoj sposobnosti da se bavi svjetovnim stvarima (drugim riječima, natus mora biti odgovarajućeg uzrasta i porijekla odnosno društvenog statusa; prim. prev) – u to vrijeme će doći šteta od takvih ljudi ili stvari ili blizu tog vremena, koje određuje direktovana Fortuna, konverzno ili izravno.

Ili, opet, može imati štetu s onih strana koje su prethodno navedene, kad Ascendant dođe u loš aspekt sa Saturnom i ako ova direkcija padne u drugu kuću, ili ako se u revoluciji (solarnom povratku; prim. Prev) nađe Saturn u drugoj kući u bilo kojem lošem aspektu prema vladaru druge kuće ili Fortuni u radiks.

Dobroćudne planete ili signifikatori koji su osrednje utvrđeni, kad su u bilo kakvom lošem aspektu s nesretnim planetima, imaju određenog sudjelovanja svojim utjecajem i prirodom. Nesretne planeta pomognute povoljnim aspektima sretnih planeta gube dosta od svog zlog utjecaja.

Priroda signifikatora, kad su osrednje postavljeni, uvijek je nepostojana i vidno se manifestira, bilo dobro ili loše, u vrijeme kad se signifikatori nađu u terminima te ili tih planeta koje u radiks ometaju ili oštećuju signifikatora supstancije. Onaj koji svojim prosuđivanjem dobro procjeni ono što je prethodno navedeno, može oblikovati važan sud za ono što je obećano na početku poglavlja.

Da li će se imetak natusa održati ili biti trajan?

Ovaj vid tumačenja izvodimo na temelju glavnih signifikatora supstancije, a to je uvijek ona planeta koja je postavljena u drugoj kući, ako je esencijalno dignifikovana.

Ako ova planeta dobroćudna, moćna i, kao što sam rekao, esencijalno dignifikovana, njegovo (natusovo; prim. Prev) bogatstvo će se održati i zadržati tijekom čitavog njegovog života, bez ikakvih smetnji.

Ako ta planeta slaba, njegovo će se bogatstvo održati, ali uz veliku štetu, pa će tako imati dosta problema da ga prikupiti, kao i velike napore da ga sačuva. Jer, mnogo puta će prikupiti dosta bogatstva i opet, iznenada će izgubiti približno toliko.

Ako nesretna planeta u drugoj kući, razmotri je li snažna ili slaba (konkretno se misli na kvalitetu, na esencijalno dostojanstvo). Ako potentna, bogatstvo će se održati, ali s teškoćama. Ipak, bit će podložniji gubicima nego prikupljanju. Ako unesrećena, onda njegovo bogatstvo neće dugo trajati, već će biti uništeno i neće ostati ništa. Kad su planeti osrednje postavljene, onda oblikuj svoj sud u skladu s tim.

Ako mnogo planeta u drugoj kući, glavna će biti ona koja je najmoćnija, prema čijoj prirodi moraš prosuditi.

Ako nema planeta u drugoj kući, što će se mnogo puta desiti, prednost daj onoj planeti koja je vladar druge kuće i dispozitor Fortune, a potom razmotri bogatstvo ili siromaštvo natusa.

Ako želiš znati vrijeme, odnosno u kom dijelu njegovog života ili kad natus može očekivati ​​bogatstvo ili plodove sreće, to se najbolje dâ otkriti preko signifikatora i Fortune koji su direktovani prema dobroćudnim promisli, prema sekstilu, trigonu ili konjunkciji vladara druge kuće ili dispozitora Fortune ili planeta u drugoj kući i njihovim aspektima.

Opet, ako želiš znati općenito, razmotri četvrti neba u kojima nađeš bilo kojeg spomenutog signifikatora bogatstva, a naročito onog koji je najbolje utvrđen. Jer, ako jedan ili više njih ili najveći broj njih, postavljen između Ascendenta i desete kuće, onda će natus imati bogatstvo ili uvećanje bogatstva u mladosti.

Ako su postavljeni u devetoj, osmoj ili sedmoj, onda u zreloj dobi ili između dvadeset pet i trideset pet ili četrdeset godina. Ako su u šestoj, petoj ili četvrtoj kući, onda bliže starosti ili poslije četrdesete, a prije pedeset pete godine. Ako su u trećoj, drugoj ili prvoj kući, onda prema kraju života (ova podjela kvadranata prati primarno kretanje neba, pri čemu se prvi kvadrant (od Ascendenta do MC) odnosi na djetinjstvo, drugi (od MC do Descendenta) na razdoblje mladosti, treći kvadrant (od Descendenta do IC) na razdoblje zrelosti, a posljednji kvadrant (IC do Ascendenta) na starost. Postoje i nešto drugačije podjele, ovisno od autora; prim.prev).

U ovom prosuđivanju moraš dobro procijeniti da li će natus živjeti mnogo ili malo godina, pa sukladno tome izvršiti podjelu vremena i tako procijeniti vrijeme stjecanja bogatstva.

Signifikatori koji su orijentalni od Sunca, pokazatelji su brzine i ranijeg vremena. Okcidentalni od Sunca pokazuju doba starosti. Retrogradne planete označavaju istu stvar, odnosno one usporavaju. Planete koje su izravne i brzog kretanja, ubrzavaju vrijeme. Ako se direkcije poklope s procijenjenim vremenom, onda će se sud koji si dao pokazati sigurnijim i možeš biti uvjereniji u njega.

Saturn, Mars ili Sunce su loši, postavljeni u drugoj kući. A vrlo je loše kad nađeš vladara druge kuće spaljenog i Fortunu unesrećenu, jer to obično pretkazuje konfiskovanje imetka, protjerivanje i slično. Ako su Luminari u aplikaciji prema planetima na kutovima, natus će održati imetak koji su mu preci ostavili, ali ako apliciraju planetima u kadentnim kućama, on će umanjiti očevinu.

Oculus Taurus, Cor Scorpii (Antares) ili Caput medusae s Fortunom ili združeni s njenim vladarom, pokazatelji su gubitka bogatstva i prijetnje siromaštvom.

Onaj čije je bogatstvo određeno Saturnom, biće gramziv, ali ako Sunce i Mjesec imaju signifikacije, onda ne.

Ako bilo koja od zloćudnih planeta podržava signifikatora supstancije i ako su oboje retrogradni, kadentni, peregrinirani, u znakovima suprotnih priroda (Ovom treba prići oprezno. Pošto je Mars vatrena planeta, znakovi koji su suprotne prirode njegovoj biće hladni znakovi. Slično, Saturn je hladna planeta, pa će znakovi suprotne prirode biti oni koji su topli. Ipak, valja imati na umu da Mars preferira prebivalište u Škorpionu (hladan i vlažan znak) i ima triplicitetu u vodenim i zemljanim (hladnim) znakovima, a uz to je u jednom zemljanom znaku i egzaltiran; prim.prev), onda će natus biti vječno siromašan.

& Nbsp;

& Nbsp;

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

ASTROLOZI - poziv do rješenja Vašeg problema

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 €

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK