Astroportal

SANJANJE VJEROVJESNIKA I ZASTUPNIKA

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Čuo sam Ebu Bekra Ahmeda ibn-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: – Kupio sam jednu robinju, mislim da je bila Turkinja. Ona nije znala moj, niti sam ja znao njen jezik. Kad bi mi što zatrebalo, prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. I tako, jednog dana, ona je zaspala. Kad se probudila, počela je plakati, vrišti i da me moli: – Gospodaru, poduči me suri Fatihi! – Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik, a neće njime sa mnom govoriti.

Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja koje su joj rekle: – Kako možeš mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? -I tada ona poče pričati: – Na snu sam vidjela jednog srditog čovjeka koji je išao ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: – To je Musa a.s.! – Zatim sam vidjela drugog čovjeka, koji je bio ljepši od njega, kako ide ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: – To je Muhammed s.a.v.a.s., pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Tad je došao do jedne velike kapije. Bila je to džennetska kapija. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili s njim; oni su ušli. Ostala sam jedino ja, s još dvije žene. Pokucale smo na kapiju, ona se otvorila, i tada je netko rekao: Tko zna lijepo da prouči Fatihu biće mu dozvoljeno ući. – Njih dvije su proučile i bilo im je dozvoljeno da uđu, tako da sam ja jedina ostala. Zato te molim da me naučiš znam Fatihu.Zatim sam je uz tešku muku podučio Fatihi – veli El-Mekarri, – i čim je naučila Fatihu, odmah je umrla.

Poznati učitelj Ebu Sad, Allah mu se smilovao, veli: – Sanjati vjerovjesnike, neka je Allahov blagoslov na sve njih, znači jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku, što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra, čestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje.

Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju, namrštena lica, što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći, ali će je na kraju Allah dž.š. iz toga izbaviti. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika, – to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja, shodno riječima Uzvišenog: “… (Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obvezu, i što su porekli Allahove znakove, i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike … ”

To je što se tiče snova o zastupnicima uopće. A ako se neki od njih posebno sanja, onda:
Ko sanja Adema a.s. u njegovom pravom liku taj će, ako je dostojan toga, dobiti upravu nad velikim sektorom, shodno riječima Uzvišenog: “Ja ću na zemlji namjesnika postaviti.”
Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.s., steći će znanje, shodno riječima Uzvišenog: “I poduči On Adema svim imenima.” Također je rečeno: Ko sanja Adema a.s. biće izložen teškim riječima od strane nekog od svojih neprijatelja, ali će na kraju od toga biti oslobođen.

Ako neko sanja Adema a.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni, to ukazuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto, ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.Ako neko sanja Šita a.s. postići će imetak i djecu i živjeće udobno.Ko sanja Idrisa a.s. biće pobožnjak koji se čuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.Ko sanja Nuha a.s. dugo će živjeti, doživjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja, koje će na kraju pobijediti, biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “On je doista bio zahvalan”, i oženiće priprostu ženu koja će mu izroditi djecu.

Ko sanja Huda a.s. biće izložen ponižavanju od strane svojih neprijatelja, koji će mu činiti nasilje, ali će ih on na kraju pobijediti. To isto vrijedi ako se sanja Salih a.s.Ko sanja Ibrahima a.s. ići će na hadždž, inšaallah. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a.s. biti izložena uvredama od strane vladara silnika, da će je Allah dž.š. pomoći i protiv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja, da će mu Allah dž.š. dati mnoge blagodati i da će oženiti dobru ženu. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s. znači biti neposlušan prema ocu.

Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid, pa je sanjao da mu je Ibrahim a.s. mesh učinio na očne kapke i rekao mu: – Otiđi na Eufrat i okupaj se u njemu, pa će ti Allah dž.š. povratiti vid. Kad se probudio iz sna, uradio je kao što mu je rečeno – i progledao je.Ko sanja Ishaka a.s. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće, ali će ga Allah dž.š. od toga osloboditi i postići će čast, ugled, radost, veselje iu njegovom potomstvu biće mnogo

vladara, velikana i dobrih ljudi. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti iu njegovom savršenom stanju. Ako ga, pak, sanja u izmijenjenom stanju, izgubit vid, neka nas Allah dž.š. od toga sačuva.

Ko sanja Ismaila a.s. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. Također se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.s. prihvatiti džamiju ili će sudjelovati u njenom građenju, shodno riječima Uzvišenog: “I kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabbe) …” Isto tako, kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a.s. biti izložen tegobi od strane svog oca, ali će mu to Allah dž.š. kasnije olakšati.Ko sanja Jakuba a.s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu, zatim će mu to Allah dž.š. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli.

Ko sanja Jusufa a.s. prema njemu će biti učinjeno nasilje, biće pritvoren (zatvoren), odvojen od svojih bližnjih, i biće potvoren. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potčiniti.U tumačenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. To se potvrđuje time što on traži da mu se puno materijalno pomaže, shodno riječima Uzvišenog: “… I udijeli nam milostinju …” Priča se da je neki čovjek sanjao Jusufa a.s. koji mu je dao jednu svoju papuču. Kad se taj čovjek probudio, odjednom je znao da tumači snove.

Također se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s. rekavši mu – Pouči me onome čemu je tebe Allah dž.š. poučio! – pa mi je on obukao svoju košulju. Kada se probudio, najednom je znao da tumači snove. Ibn Sirin kazuje sljedeće; Sanjao sam kao da sam ušao u neku džamiju iu njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. Upitao sam mladića: – Tko si ti, Allah ti se smilovao? – Rekao je: -Ja sam Jusuf (a.s.). – A tko su ovi starci? – upitao sam ga. On je rekao: – Ovo su moji preci: Ibrahim, Ishak i Jakub, alejhim-s-selam. – Zatim sam mu rekao: – Pouči me onome čemu je tebe Allah d.š. poučio! – On je otvorio usta i rekao mi: – Pogledaj! Što vidiš? – Rekao sam: – Vidim tvoj jezik. – zatim je ponovo otvorio usta i rekao: – Pogledaj! Što vidiš? – Rekao sam: – Vidim tvoju resicu. – Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: – Pogledaj! Što vidiš? – Rekao sam: – Vidim svoje srce. – Nakon tog mog sna nije mi ispričan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu.

Ko sanja Junusa a.s. on će požuriti sa nekim poslom, uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban položaj, a zatim će ga Allah dž.š. spasiti iz toga. Sanjanje Junusa a.s. ukazuje na to da se dotična osoba vrlo brzo rasrdi, a isto tako vrlo brzo zadovoljava, kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.Ko sanja Šuajba a.s. i to tako kao da on drhti – to znači da će ta osoba izgubiti vid. A ako ga sanja u drugačijem stanju od toga, neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu, nakon čega će ih on pokoriti. Sanjati Šuajba a.s. može značiti i to da će osoba koja ga sanja imati ženske djece.

Ko sanja Musaa i Haruna, alejhimu-s-selam, ili jednog od njih dvojice – njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat, pobijedit će. Priča se da je robinja Seida ibn-Musejjiba sanjala da se Musa a.s. sa svojim štapom, idući po vodi, pojavio u Siriji, i taj san je ispričala Seidu. On joj je rekao: – Ako je istina to što si sanjala, onda će umrijeti Abdul -Melik ibn Mervan.Kada je upitan: – na temelju čega si to mogao znati? rekao je: – Na temelju toga što je Allah dž.š. poslao Musaa a.s. da uništava silnike, a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. – Kasnije se obistinilo ono što je rekao.

Ko sanja Ejjuba a.s. izgubiće zdravlje, imetak, prijatelje i djecu, a zatim će mu to Allah dž.š. ponovo dati, i to dvostruko više, shodno riječima Uzvišenog: “I Mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.” Ko sanja Davuda a.s. onakvog kakav on jest, postići će autoritet, moć i vlast.Ko sanja Sulejmana a.s. dobiće vlast, znanje i razboritost. Ako neko sanja da Sulejman a.s. leži mrtav na minberu ili na krevetu, to znači da će umrijeti neki vladar, ili namjesnik, ili poglavar, za čiju se smrt neće odmah znati. Sanjati Sulejmana a.s. može značiti i to da će se dotičnoj osobi povinovati i prijatelji i neprijatelji te da će puno putovati.

Ko sanja Jahjaa a.s. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba, da mnogo čini dobra djela da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge znanosti. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije, radijallahu anhuma, rekao: – Vidio sam na snu Isaa as, sina Merjeminog, pa sam mu rekao: – O Allahov duše, htio bih da na ovome svom prstenu napravim gravuru, pa šta bih ugravirao ? – Rekao je: – UGRAVIRAJ: “La ilahe illallahu-Hakkul-mubin”, jer to odgoni brige i tuge. Također je rečeno: Ako žena sanja Isaa a.s. a pri tom bude trudna, roditi će pametno dijete.

Ko sanja hazreti Merjemu, Imranovu kćer, kod svijeta će postići ugled i visok položaj i ispuniti će mu se sve njegove želje. Ako ovakav san sanja trudnica, rodit će pametno dijete. A ako bude potvorena, to će se demantovati i Allah dž.š. će dati da izađe na vidjelo njena nedužnost. Ko sanja da čini sedždu hazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati s vladarom.Ko sanja Danijala Mudrog a.s. biće izuzetno sretan, znati će tumačiti snove i pobijedit će nekog silnika, nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. Također se kaže da će osoba koja ga sanja postati vladar ili vladarov ministar. Priča se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. na svojim plećima, da ga je stavio na neki zid, oživio ga i poveo sa njim razgovor, pa mu je on rekao: – Raduj se, jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumače snove.

Ko sanja Hidra a. s. to znači da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.Jedan od tumača snova je rekao: – Tko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što želi, i od vjerskih i od dunjalučkih želja. Ako, pak, neko sanja da se on osobno preobratio u nekog od poznatih pejgambera, imaće u životu poteškoća, ovisno koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. Na kraju će ipak trijumfirati i pozivat će na Allahov dž.š. put.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

ASTROLOZI - poziv do rješenja Vašeg problema

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 €

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK